German

Danish

English

Med energi ind i fremtiden

Grænsetrekanten har en klar styrkeposition i forhold til at udvikle virksomheder og arbejdspladser i forbindelse med den grønne omstilling. Den eksisterende erhvervsstruktur med de mange store og mellemstore virksomheder i Lean Energy Cluster er i sig selv et stærkt afsæt. Samtidig understøtter forskningscentrene Wind Energy Technology Institute og Zentrum für nachhaltige Energiesysteme en udvikling, hvor hele regionen arbejder med klimamålsætninger og CO2 neutralitet som fremtidsperspektiv.

Sønderborg har en markant profil i forhold til den grønne omstilling, hvor man forfølger ambitiøse klimamål gennem det veletablerede ”ProjectZero”. Hovedformålet med projektet er, at Sønderborg skal være CO2 neutral kommune i 2029. Projektet er udtryk for en bred og dialogbaseret indsats, hvor borgere, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og internationale aktører inddrages.

Også Flensburg på den tyske side af grænsen har ambitiøse klimamål, som er fastlagt i Flensburger Klimapakt. I et samarbejde med to højere læreanstalter har man som målsætning at nedsætte energiforbruget i region Flensburg og at opnå CO2 neutralitet i 2050 for hele grænsetrekanten.