German

Danish

English

Bæredygtigt liv

Grænseregionen omkring Flensburg, Aabenraa og Sønderborg har en relativ stor koncentration af fødevareproducenter og fødevareindustri, som historisk har været en integreret og vigtig del af regionens identitet. Samtidig har branchen behov for at udnytte synergier med andre brancher som fx den vidensintensive sundhedsøkonomi og transport- og logistikområdet.

Fødevareerhvervet er udover at være en vigtig del af områdets økonomiske fundament også en driver i udviklingen frem mod sund vækst, hvor mange virksomheder på begge sider af grænsen satser på en bæredygtig produktion og drift for at bidrage til en fremtid i balance for borgere og for naturen.