German

Danish

English

Bus og togtrafik

Arbejdsgruppen vedrørende bus og tog har i deres første projektår hovedsagligt beskæftiget sig med den grænseoverskridende bustrafik. Målet har været en forbedring af busforbindelserne mellem de tre partnere. Arbejdet foregik i tæt samspil med Sydtrafik, som er ansvarlig for drift af buslinjer på dansk side. Gruppen har planlagt linjeføring, stoppesteder og køreplaner med henblik på realiseringen af køreplanen i efterår 2012. Af økonomiske årsager kunne hurtigbuslinjerne på dansk side alligevel ikke etableres. Men gruppen genoptager deres arbejde, når Region Syddanmark vedtager nye beslutninger vedrørende den regionale bustrafik.
Projektgruppens arbejde er dokumenteret i referaterne på denne side.